Categories Uncategorized

Tuyến tiền liệt tăng sinh do đàm ứ giao trở ở nam giới

Cũng gọi là tuyến tiền liệt phì đại là một loại bệnh thường gặp ở người đàn ông cao tuổi. Đàn ông vào khoảng 45 tuổi tuyến tiền liệt hết phát triển và xuất hiện sự tăng sinh của tuyến và tuổi càng cao sự tăng sinh càng nhiều, triệu chứng lâm sàng chủ yếu […]

Read More