Categories Uncategorized

Thanh toán bảo hiểm tiền tệ và phi tiền tệ?

Thông thường các công ty bảo hiểm thu tiền bảo hiểm rủi ro nông nghiệp chỉ để thanh toán bảo hiểm ở dạng tiền tệ. Vì tiền thu bảo hiểm họ dùng để đầu tư nhiều phân khúc thị trường siêu lợi nhuận như bđs, nhà đất, đầu tư start up.
Hạn chế là số hộ sản xuất đủ điều kiện rất ít vì chủ yếu đến từ những trang trại chăn nuôi bài bản, quy mô.
Họ không thực tâm muốn giúp nông dân mà chỉ coi đây là hình thức huy động vốn.

MIAS phát triển bảo hiểm nông nghiệp chú trọng ở thanh toán bảo hiểm phi tiền tệ là chủ động :
Thuê nhân công làm vacxin, phòng chữa bệnh kết hợp nhiều biện pháp nhằm đồng đều đàn cao và giảm hao hụt dưới 5%.
Thuê nhân, vật lực xử lý chất độn cũ kèm phân trong chuồng, xử lý chất độn mới vào chuồng và thực hiện xông sát trùng trước khi rải chất độn mới.
Miễn phí chế phẩm xử lý môi trường.

Có thể nói thanh toán bảo hiểm phi tiền tệ là lớp bảo vệ cho sức khỏe người sản xuất và vật nuôi nhằm tránh tối đa điều đáng tiếc xảy ra đến từ tác động con người.
Tuy vậy, MIAS cũng trú tâm thanh toán bảo hiểm tiền tệ là một cách để bảo toàn vốn sản xuất, bảo toàn công sức lao động đã bỏ ra.
Bằng cách kiểm dịch bệnh tật truyền nhiễm thường bệnh virus , sát trùng định kỳ, chuồng trại có thời gian nghỉ. Thì khi nông dân đầu tư chuồng trại sẽ không phải nghỉ sản xuất trong thời gian dài vì dịch bệnh, thua lỗ về giá và tâm lý được ổn định.

MIAS dùng tiền thu phí bảo hiểm để làm gì ?
Chúng tôi đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực để quy chuẩn đầu ra mà không sử dụng làm thực phẩm được rồi quy chuẩn đầu vào cho đối tượng nông nghiệp khác. Nói đơn giản là xử lý vỏ tôm thành chitosan để bán cho bên ứng dụng. Tiền lãi từ bán thương phẩm được dùng để thanh toán bảo hiểm bằng tiền tệ cho người sản xuất thô là nông dân.

Tiền thanh toán bảo hiểm trợ giá được thanh toán từ từ hoặc cộng gộp tùy mục đích sử dụng tiền tệ, bao gồm dùng :
Thanh toán lãi hàng tháng khi vốn đi vay.
MIAS đang thống nhất thêm chính sách thanh toán vốn tài sản cố định hay là bất động sản, cụ thể là chuồng nuôi và nguyên liệu đầu vào dựa trên tuổi thọ của chúng.