Categories Bạn đọc

Quan còn chết

Quan còn chết

Ở một ngôi làng nọ có 2 vợ chồng, chẳng may người chồng bệnh nặng, người vợ đi coi Thầy, Thầy phán rằng :
– Trăng lên cao là chồng con chết !
Người vợ nghe thế buồn rầu nhìn trăng lên; người vợ nghĩ rằng : ” Thôi nghĩa tử là nghĩa tận ! Thôi thì đút cho chồng mấy muỗng sửa cuối cùng “. Chị mới bước ngang qua mình chồng để đút sửa; chẳng may cái quần của chị bị rách đáy, người chồng nhìn vào bỗng khỏe lại và sống luôn.

>>> Xem thêm: Xôn xao cái chết hai mẹ con sản phụ tại nhà

Ở gần nhà 2 vợ chồng cũng có bà chị chồng cũng bị bệnh sắp chết mới theo hỏi chị kia thuốc thang gì mà chồng chị sống lại và khỏe mạnh như thế. Chị ta cũng thật tình kể lại vậy đó…

Quan còn chết
Quan còn chết

Chị này về cũng làm theo lời nhưng mà không có cái quần nào rách đáy, nên chị ta lấy lưỡi lam rọc một đường; rồi chị ta ngồi chờ trăng lên để đút sữa cho chồng. Khi chị bước ngang người chồng thì chồng chị nhìn vào rồi trợn mắt chết luôn.

Chị ta bèn vác đơn lên quan để kiện…
– Chị kia ! Quan hỏi – Tại sao chồng ngươi chết ?
Chị cũng thật tình kể lại chị kia chỉ làm như vậy ! Gặp phải quan dê. Quan nói :
– Đâu đưa cho quan coi thử coi !
Chị ta banh ra, quan nhìn vào và trợn mắt chết luôn.
Thầy đề đập bàn quát :
– Quan còn chết huống chi chồng mày