Categories Giáo dục giới tính

Mang thai ở tuổi vị thành niên không phải là trách nhiệm của riêng ai

Hiện nay, tỷ lệ trẻ em nữ mang thai ngày càng cao là thực trạng đáng báo động. Theo y học giới tính nguyên nhân sâu xa từ nghèo đói, bất bình đẳng giới, bạo lực, tảo hôn,… Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNPPA), mỗi năm có khoảng 16 triệu em gái tuổi 15 […]

Read More
Categories Giáo dục giới tính

Giới tính trong đời sống con người

Nói đến tình dục là nói đến giới tính. Theo các chuyên gia y học giới tính thì giới tính được định nghĩa như những đặc tính nhất định bộc lộ bên ngoài để phân biệt giữa người nam và người nữ, giống đực và giống cái. Giới tính trong bối cảnh đời sống tình […]

Read More
Categories Giáo dục giới tính

Quan điểm của Freud về tình dục trẻ em

Người ta vẫn cho rằng trẻ em không có đời sống tình dục giới tính, gồm đủ mọi thứ như: Kích động tình dục, nhu cầu tình dục, thỏa mãn tình dục…, đời sống này chỉ xuất hiện vào tuổi dậy thì 12 – 14 tuổi. Freud lại cho rằng: “Nhận xét như vậy là […]

Read More