Categories Bạn đọc

Chúc mừng giao thừa

Ba mươi tết tiễn Gà cửa hậu
Lùi gian nan rước Mậu Tuất vào nhà
Mong rằng đất mới nở hoa
Chúc Ông Bà Bác gần xa an lành
Chúc Cô Chú em anh con cháu
Yêu thương nhau giòng máu Lạc Hồng
Gia môn trên dưới một lòng
Thuận hòa hiếu thảo vợ chồng an vui
Cùng chung sức đẩy lùi nghèo khổ
Sát kề vai việc nhỏ việc to
Trong nhà thành nếp chung lo
Ra ngoài xã hội việc to cũng thành.